(An Undertaking of Bhaktapur Municipality)
KHWOPA ENGINEERING COLLEGE
Affiliated to Purbanchal University, Estd. 2001
(Dedicated To Country & People)
all notices
Notice to Civil Seventh Semester (2074 Batch) Students NOTICE To Students of Civil 2074 Batch Notice for Physics Practical and Drawing Exam Alumni Trace Survey Form भर्ने बारे सूचना । Impression Study Survey Form भर्ने बारे सूचना । Examination Schedule of M.Sc. in Urban Design & Conservation, Second Semester. Examination Schedule of M.E. in Earthquake, Second Semester. M.E. in Earthquake and M.Sc. in Urban Design & Conservation Entrance Examination Date and Centre Notice! Data Collection for Nepali AI Anchor (Research) भाद्र १४ गते कलेज सन्चालन हुने बारे सूचना । Regular and Back Exam Form Notice for Odd Semester जनैपूर्णिमा र गाईजात्राको दिन कलेज बिदा हुनेबारे सूचना । कलेजका परिक्षार्थी बिद्यार्थीहरुलाई कोभिड १९ विरुद्धको खोप व्यवस्थाबारे सूचना । छात्रवृत्ति रकम लिन आउनेबारे सूचना । Second, Fourth and Sixth Semester Topper बिद्यार्थी छात्रबृतीबारे सूचना ! प्रबेश परिक्षा टपर बिद्यार्थी छात्रबृती प्रदान गरिएको बारे सूचना । Odd Semester Regular Exam Form Notice शुल्क बुझाउने तरिका सम्बन्धी सूचना ! ME/MSc Entrance Exam 2077 - Form Distribution Notice! Notice to 2073 Batch Civil students about Final Year Project External Exam साउन ६ गते कलेज सन्चालन हुने बारे सूचना । Notice for First Semester Online First Assessment निषेधाज्ञाको अवधिमा स्वास्थ्य मापदन्ड कायम गरी कलेज प्रशासन सन्चालन हुनेबारे सूचना । Admission Notice for Second, Third, Fourth and Fifth Year B.E./B.Arch. Students Master Level Exam Form Notice निषेधाज्ञाको अवधिमा स्वास्थ्य मापदन्ड कायम गरी कलेज प्रशासन सन्चालन हुनेबारे सूचना । निषेधाज्ञाको अवधिमा स्वास्थ्य मापदन्ड कायम गरी कलेज प्रशासन सन्चालन हुनेबारे सूचना । बिद्यार्थी छात्रबृती रकम लिन आउने सम्वन्धी सूचना । BE / B. Arch. Registration Form Notice निषेधाज्ञाको अवधी २०७८ असार ७ गतेसम्म अति आवश्यक प्रशासनिक सेवाबाहेक कलेज बन्द हुनेबारे सूचना । निषेधाज्ञाको अवधी २०७८ जेठ ३१ गतेसम्म अति आवश्यक प्रशासनिक सेवाबाहेक कलेज बन्द हुनेबारे सूचना । Notice for admission in Second, Third, Fourth and Fifth year ! निषेधाज्ञाको अवधी २०७८ जेठ २० गतेसम्म अति आवश्यक प्रशासनिक सेवाबाहेक कलेज बन्द हुनेबारे सूचना । २०७८ बैशाख २९ गतेदेखी जेठ १२ गतेसम्म अति आवश्यक प्रशासनिक सेवाबाहेक कलेज बन्द हुनेबारे सूचना । २०७८ बैशाख २२ गतेदेखी २८ गते सम्म कलेज बन्द हुने बारे सूचना ।

HOME  |   ABOUT US | NOTICE BOARD  |   BLOG  |   FAQ  |   GALLERY  |   CONTACT


© 2023 Khwopa Engineering College. All rights reserved.

Designed & Developed By Er. Shiva K. Shrestha