(An Undertaking of Bhaktapur Municipality)
KHWOPA ENGINEERING COLLEGE
Affiliated to Purbanchal University, Estd. 2001
(Dedicated To Country & People)
all notices
Notice for admission in Second, Third, Fourth and Fifth year Online Class Notice ! बैशाख ५ गतेदेखि नियमित कक्षा सन्चालन हुने बारे सूचना । बिस्का जात्रा र नव बर्षको बिदा बारे सूचना । Notice about College Bus facility on the First Day of Exam ! Vacancy Notice ! नया बिद्यार्थीहरुको कक्षा चैत्र २२ गतेदेखि सन्चालन हुनेबारे सूचना । होली पर्वको दिन कलेज बिदा हुनेबारे सूचना । परीक्षा प्रवेश पत्र लिनु अघि शुल्क बुझाउनु पर्ने बारे सूचना । Notice to release old NQ Class Notice for New Admitted Students in the Academic Year 2077/78 Student Feedback Form भर्ने बारे सूचना । बिद्यार्थी धरौटी रकम लिन आउने बारे जरुरी सूचना । महाशिवरात्रीको दिन कलेज सन्चालन हुने बारे सूचना । महिला दिवसको दिन पठनपाठन नहुनेबारे सूचना । गरिब तथा जेहेन्दार बिद्यार्थी छात्रबृतिको अन्तर्वार्ता सम्वन्धी सूचना । Notice about College Uniform for 2075 Batch Students ! Notice for the withheld students in PU Entrance Exam Result ! किताब बुझाउने सम्वन्धी सूचना । Notice for Second Assessment -2077 फागुन ७ र ८ गते कलेजमा कक्षा सन्चालन नहुने र ९ गते आइतबार बिदा हुनेबारे सूचना । APTITUDE TEST NOTICE प्रवेश परिक्षाको फाराम भरेका बिद्यार्थीहरुले नपुग कागजात बुझाउनेबारे सूचना । कलेज समय परिवर्तन बारे सूचना । माघ ३० गते कलेज सन्चालन हुने बारे सूचना । कक्षा १२ को Grade Sheet बुझाउने बारे सूचना । किताब बुझाउने सम्वन्धी सूचना । मासिक शुल्क बुझाउनेबारे जरुरी सूचना । Research Proposal पेश गर्नेबारे सूचना । M.Sc.UDC दोस्रो सेमेस्तरका बिद्यार्थीहरुको कक्षा सन्चालनबारे सूचना । B.E./B.Arch. Even Semester Exam Form Notice ! M.E. EQ & M.Sc. UDC Fourth Semester Exam Form Notice ! Practical Class मा मास्क लगाउने र भौतिक दुरी कायम गर्नेबारे सूचना । Earthquake Engineering दोस्रो सेमेस्तरका बिद्यार्थीहरुको कक्षा सन्चालनबारे सूचना । Practical Exam Notice -2077

HOME  |   ABOUT US | NOTICE BOARD  |   BLOG  |   FAQ  |   GALLERY  |   CONTACT


© 2022 Khwopa Engineering College. All rights reserved.

Designed & Developed By Er. Shiva K. Shrestha