(An Undertaking of Bhaktapur Municipality)
KHWOPA ENGINEERING COLLEGE
Affiliated to Purbanchal University, Estd. 2001
(Dedicated To Country & People)
all notices
3rd Merit List Admission Notice for B.E./B.Arch - 2076 2nd Merit List Admission Notice for B.E./B.Arch - 2076 Notice for Student Admission from First Merit List -2076 असोज ३ गते नियमित कक्षा नहुने र कार्यक्रम हुने बारे सूचना । असोज ५ गते विदा हुने र कलेज प्रशासनसमेत बन्द हुनेबारे सूचना । Internal Hardware & Software Competition Notice !!! APTITUDE TEST NOTICE Physics Practical and Drawing Exam Notice पूविवि प्रवेश परीक्षाको फाराम भरेका विद्यार्थीहरुले Transcript बुझाउनेबारे सूचना । खेलकुद प्रतियोगिताबारे सूचना । पूविविको सेमेस्टर परीक्षाको पहिलो दिन परीक्षा केन्द्रमा पुर्याउनेबारे सूचना । प्रवेश परीक्षाको फाराम वितरणको म्याद थपबारे सूचना । ३२ गते शनिबार प्रवेश परीक्षाको फाराम वितरण हुने बारे सूचना । MEQ 2nd semester classes effective date Student Feedback Form भर्नेबारे सूचना । किताब बुझाउने सम्वन्धी सूचना । Chemistry Lab Exam SECOND ASSESSMENT Notice -2076 गरिब, जेहेन्दार तथा अनुशासित बिद्यार्थी छात्रबृती प्रदान गरिएकोबारे सूचना । बिलिङ्ग कार्य नहुनेबारे जरुरी सूचना । Tenth Semester Exam form Notice Summer Sports 2076 को पुरस्कार तथा प्रमाणपत्र वितरण कार्यक्रमबारे सूचना । Summer Vacation Notice खेलकुद प्रतियोगिता सन्चालन हुने बारे सूचना । Even Semester Regular and Back Exam Form Notice प्रवेश परीक्षा सर्वोत्कृष्ट छात्रबृती रकम लिन आउने बारे सूचना । प्रवेश परीक्षा टपर बिद्यार्थी छात्रवृती प्रदान गरिएकोबारे सूचना । खेलकुद प्रतियोगिता हुने बारे सूचना । Master level exam form notice -2076 बिद्यार्थी धरौटी आम्दानी जनाइएको बारे सूचना । लेखा शाखा बन्द हुनेबारे सुचना छात्रबृत्ति रकम लिन आउने बारे सूचना । Even Semester First Assessment -2076 Scholarship Announcement for Semester Toppers in 1st, 3rd, 5th, 7th, 9th and 10th Sem. Personal Data र Result Update को लागी सम्पर्क राख्नेबारे सूचना ।

HOME  |   ABOUT US | NOTICE BOARD  |   BLOG  |   FAQ  |   GALLERY  |   CONTACT


© 2022 Khwopa Engineering College. All rights reserved.

Designed & Developed By Er. Shiva K. Shrestha