(An Undertaking of Bhaktapur Municipality)
KHWOPA ENGINEERING COLLEGE
Affiliated to Purbanchal University, Estd. 2001
(Dedicated To Country & People)
all notices
विद्यार्थी धरौटी रकम फिर्ता लिन आउनेबारे सूचना । ८० प्रतिशत भन्दा कम उपस्थित भएका विद्यार्थीहरुले विभागमा सम्पर्क राख्नेबारे सूचना । Seventh Semester Back Exam Form 2076 Student Feedback Form भर्ने बारे सूचना । किताब बुझाउने सम्वन्धी सूचना । Notice to 2076 Batch Students Odd Semester Second Assessment -2076 रक्तदान कार्यक्रम हुनेबारे सूचना । गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थी छात्रवृत्ति सम्वन्धी सूचना । कलेज समय परिवर्तनबारे सूचना । Rally र Educational Exhibition मा सहभागी हुनेबारे सूचना । Notice for Collage Competition Odd Semester Exam from Notice Notice for Prize Distribution of Winter Sports Competition 2076 Date extended for Registration form Notice for Photography and Art Competition विद्यार्थी धरौटी रकम फिर्ताका लागी आवेदन दिने बारे सूचना । Winter Vacation 2076 Notice खेलकूद प्रतियोगिताबारे सूचना । कार्यालय सहयोगीको नतिजा प्रकाशित गरिएकोबारे सूचना । Seventh and Eighth Semester Chance Exam Form Notice, छात्रबृत्ति रकम लिन आउने बारे सूचना Model (Architecture) Exhibition Notice Slogan Competition Notice Model (Civil) Exhibition Notice कार्यालय सहयोगीको अन्तर्वार्तामा सफल उम्मेदवारहरुको प्रयोगात्मक परीक्षाबारे सूचना । University registration form notice 2076 खेलकूद प्रतियोगिता सन्चालन हुने बारे सूचना । कार्यालय सहयोगीको अन्तर्वार्ताबारे सूचना । Odd Semester FIRST ASSESSMENT EXAM -2076 कलेजको वार्षिकोत्सवको दिन पठनपाठन नहुनेबारे सूचना । कार्यालय सहयोगी आवश्यकताबारे सूचना । College Day & Farewell Notice for B.Architecture 2070 and 2071 Batch, B.E. 2072 Batch and Master 2073 Batch Students खेलाडी छनौट गरिएकोबारे सूचना । पूविविको पुन: प्रवेश परीक्षाको फाराम वितरणबारे सूचना ।

HOME  |   ABOUT US | NOTICE BOARD  |   BLOG  |   FAQ  |   GALLERY  |   CONTACT


© 2021 Khwopa Engineering College. All rights reserved.

Designed & Developed By Er. Shiva K. Shrestha