(An Undertaking of Bhaktapur Municipality)
KHWOPA ENGINEERING COLLEGE
Affiliated to Purbanchal University, Estd. 2001
(Dedicated To Country & People)
all notices
पाचौ सेमेस्टरको कक्षा सञ्चालन हुनेबारे । Sixth Semester Chance Exam - 2072 Revised Exam Schedule of ME and MSc UDC - I Semester Revised Exam Schedule of M.E. and M.Sc. UDC - III Semester Unit Test Exam for Sixth and Eighth Semester - 2072 Sixth Semester Chance Exam Form Notice Third, Eighth and Tenth Semester Exam Form Notice Exam Schedule for M.Sc. UDC & M.E. Earthquake, III Semester Final Exam Exam Schedule for M.Sc. UDC & M.E. Earthquake, I Semester Final Exam PU Exam Schedule of IV Semester Correction Notice दोस्रो सेमेष्टरको कक्षा सन्चालन हुनेबारे सूचना । भूकम्पीय जोखिम न्यूनिकरण भवन निर्माण तालिम सम्वन्धी सूचना । चौथो र पाचौ बर्ष को भर्ना सम्बन्धी जरुरी सुचना ! जेठ २४ गतेदेखि तेश्रो र छैठौ सेमेष्टरका बिधार्थीको कक्षा सन्चालन हुनेबारे सूचना ! Exam Schedule (New Course) has been published. Exam Schedule (Old Course) has been published. किताव बुझाउनेबारे सुचना । पुर्वान्चल विश्वबिद्यालयको अत्यन्त जरुरी सुचना - Exam Notice of I & V Semesters गणतन्त्र दिवसको दिन कलेज बिदा हुनेबारे सूचना । जेठ १७ गतेदेखी आठौ सेमेस्टरका विधार्थीको कक्षा सन्चालन हुनेबारे सुचना । जेठ १० गतेदेखी कलेजका प्राध्यापक तथा शिक्षक उपस्थित हुनेबारे सुचना । कलेज प्रशासन विहान ७ः०० बजेबाट हुने भूकम्पीय जोखिम न्यूनिकरण भवन निर्माण तालिम सम्बन्धी सूचना २० गते आइतबारदेखी कलेज प्रशासन सन्चालन हुने तथा अर्को सूचना प्रकासित नभएसम्म कक्षा सन्चालन नहुनेबारे सूचना । Next session of 2nd, 6th & 8th semesters starts from 20th, 13th & 13th Baishakh respectively. Result of Online Objective Test of Engineering Hydrology has been published Result of Data Entry test has been published Access eLibrary Internship Examination for Data Entry B.E./ B.Arch. I, V, VII Semester Regular and Back Exam Notice has been published. Assessment Notice for I & IV SEM Providing convocation fee receipt Convocation 3rd semester class start from 3rd Phalgun Assessment of 5th and 7th semester

HOME  |   ABOUT US | NOTICE BOARD  |   BLOG  |   FAQ  |   GALLERY  |   CONTACT


© 2020 Khwopa Engineering College. All rights reserved.

Designed & Developed By Er. Shiva K. Shrestha