(An Undertaking of Bhaktapur Municipality)
KHWOPA ENGINEERING COLLEGE
Affiliated to Purbanchal University, Estd. 2001
(Dedicated To Country & People)
  • College Day Celebration

      College Day Celebration

      Closing Ceremony to mark the 17th anniversary of Khwopa Engineering College and 10th anniversary of Khwopa College of Engineering. 

More Recent Notices पूविवि सेमेष्टर परीक्षाको पहिलो दिन परीक्षा केन्द्रमा पुर्याउनेबारे सूचना । स्नातक तहको पाचौ सेमेस्टरको शुल्क बुझाउने बारे जरुरी सूचना । स्नातकोत्तर तहको दोश्रो चौथो सेमेस्टर्को शुल्क बुझाउने बारे जरुरी सूचना । सेमेस्टर टपर छात्रबृत्ति रकम लिन आउने बारे सूचना । विद्यार्थी धरौटी आम्दानी जनाएकोबारे सूचना । २०८० भर्ना समूहका विद्यार्थीहरुलाई गरिव, जेहेन्दार तथा अनुशासित विद्यार्थी छात्रवृति प्रदान गरिएको बारे सूचना । २०७९ भर्ना समूहका विद्यार्थीहरुलाई गरिव, जेहेन्दार तथा अनुशासित विद्यार्थी छात्रवृति प्रदान गरिएको बारे सूचना । अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसको दिन बिदाहुने बारे सूचना । Notice to Civil & Computer 2080 Batch. Exam Form Notice

HOME  |   ABOUT US | NOTICE BOARD  |   BLOG  |   FAQ  |   GALLERY  |   CONTACT


© 2024 Khwopa Engineering College. All rights reserved.

Designed & Developed By Er. Shiva K. Shrestha