(An Undertaking of Bhaktapur Municipality)
KHWOPA ENGINEERING COLLEGE
Affiliated to Purbanchal University, Estd. 2001
(Dedicated To Country & People)
all notices
किताब बुझाउने सम्बन्धी सूचना । स्नातकोत्तर तहको थेसिसको फर्म भर्नेबारे सूचना । २०७६ भर्ना समुहका गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थी छात्रबृतिको फाराम भर्ने विद्यार्थीहरुक अन्तर्वार्ता सम्वन्धी सूचना । गरिव, जेहेन्दार तथा अनुशासित विद्यार्थी छात्रबृति लिन आउने बारे सूचना । Second Semester Classes-2080 Master Level Exam Form Notice Seventh semester chance exam form Notice. Third Semester Regular Exam form Notice NOTICE To 2075 Batch B E Civil Students 8th semester Commencement of Internship 075 batch Commencement of classes 2nd , 5th and 7th semester. Practical Exam Notice for First Semester दोश्रो सेमेस्टरको शुल्क बुझाउनेबारे जरुरी सूचना । NOTICE To 2077 Batch B E Civil Students NOTICE To 2076 Batch B E Civil Students NOTICE To 2078 Batch B E Civil Students 3rd semester गरिब, जेहेन्दार तथा अनुशसित विद्यार्थी छात्रबृती प्रदान गरिएकोबारे सूचना । NOTICE To 2075 Batch B E Civil Students 8th semester गरिव, जेहेन्दार तथा अनुशासित विद्यार्थी छात्रबृति लिन आउने बारे सूचना । तेस्रो वर्ष, चौथो वर्ष र पाचौ वर्षको भर्ना शुल्क बुझाउन बाकी विद्यार्थीहरुलाई जरुरी सूचना! २०७६ र २०७७ भर्ना समुहका विद्यार्थीहरुले गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थी छात्रबृती फाराम भर्ने सम्वन्धी सूचना! गरिब, जेहेन्दार तथा अनुशसित विद्यार्थी छात्रबृती प्रदान गरिएकोबारे सूचना । कलेज लेखा शाखाको विलिङ कार्य बन्द हुने सम्वन्धी जरुरी सूचना । स्नातकोत्तर तहका विद्यार्थीहरूको अभिमुखीकरण कार्यक्रमबारे सूचना । प्रवेश परीक्षा उत्कृष्ट विद्यार्थी छात्रवृति रकम लिन आउनेबारे सूचना । Satanding List Notice PU Semester Exam को पहिलो दिन विद्यार्थीहरुलाई परीक्षा केन्द्रमा कलेज बसले पुर्याउनेबारे सूचना । M.E. EQ. / M.Sc. UDC प्रथम सेमेस्टरका विद्यार्थीहरुको कक्षा सन्चालन हुनेबारे सूचना । NOTICE To 2075 Batch B E Civil Students 8th semester बर्षे विदा (Summer Vacation) हुनेबारे सूचना । Notice for B.E. Civil and B.E. Computer 1st Sem. २०७७ भर्ना समूहका विद्यार्थीहरुले कलेज पोशक छेकाउनेबारे सूचना । तेश्रो वर्ष चौंथो वर्ष र पांचौं वर्षको भर्ना शुल्क बुझाउने बारे जरुरी सूचना । तेश्रो सेमेस्टर शुल्क बुझाउन बाँकी विद्यार्थीहरुलाई जरुरी सूचना । गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थी छात्रबृत्तिको अन्तर्वार्ता सम्वन्धी सूचना ।

HOME  |   ABOUT US | NOTICE BOARD  |   BLOG  |   FAQ  |   GALLERY  |   CONTACT


© 2024 Khwopa Engineering College. All rights reserved.

Designed & Developed By Er. Shiva K. Shrestha