(An Undertaking of Bhaktapur Municipality)
KHWOPA ENGINEERING COLLEGE
Affiliated to Purbanchal University, Estd. 2001
(Dedicated To Country & People)
all notices
साउन २६ र २७ गते कलेज बिदा हुने बारे सूचना । Notice to Civil Eighth Semester (2074 Batch) Students Assessment Notice for First Semester NOTICE To 2077 Batch B E Civil Students बिलम्ब शुल्क (Late Fee) बारे सूचना । तेश्रो, पाचौ र सातौ सेमेष्टेरका विद्यार्थीहरुको कक्षा सन्चालनबारे सूचना । दोश्रो, चौथो, छैठौ र आठौ सेमेष्टर टपर विद्यार्थी छात्रबृतिबारे सूचना । सेमेष्टर टपर छात्रबृती रकम लिन आउने बारे सूचना । प्रवेश परिक्षा टपर विद्यार्थी छात्रबृती प्रदान गरिएकोबारे सूचना । गरिब, जेहेन्दार तथा अनुशासित विद्यार्थी छात्रबृती प्रदान गरिएकोबारे सूचना । Second Semester Practical Exam Notice कलेज लेखा शाखाको विलिङ्ग कार्य बन्द हुने सम्वन्धी जरुरी सूचना । BE/B.Arch Registration Form Notice 2079 Master Level Exam Form Notice नेपाल इन्जिनियरिङ्ग परिषदमा भर्ना शुल्क बुझाउने सम्वन्धी जरुरी सूचना । Notice to Civil Eighth Semester (2074 Batch) Students Vacancy Announcement ! मौजुदा सूची (Standing List) दर्ता गर्ने सम्वन्धी सूचना । खेलकुद प्रतियोगिता हुने बारे सूचना । गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थी छात्रबृत्तिको अन्तर्वार्ता सम्वन्धी सूचना । Eight Semester Back Exam form Notice Notice for College Bus Service on the first day of exam ! गरिब तथा जेहेन्दार बिद्यार्थी छात्रबृत्ती फाराम भर्ने सम्वन्धी सूचना । Student Course Feedback Form भर्ने बारे सूचना । Second, Third, Fourth र Fifth वर्षमा भर्नाको म्याद थप सम्वन्धी सूचना । बिद्यार्थी धरौटी आम्दानी जनाइएकोबारे सूचना । सातौ सेमेष्टर मौका परिक्षा फाराम भर्ने बारे सूचना । "थेसिस प्रदर्शनी" अवलोकनको लागी अनुरोध । Transportation Mode Survey Form भर्नेबारे सूचना । Notice to Civil Eighth Semester (2074 Batch) Students बिद्यार्थी धरौटी रकम फिर्ता लिन आउने बारे गोरखापत्र र मजदुर दैनिकमा प्रकाशित सूचना । Orientation Program Notice for the newly admitted students in the academic year 2078/79! गरिब तथा जेहेन्दार र प्रवेश परिक्षामा उत्कृष्ट बिद्यार्थी छात्रबृती लिन आउने बारे सूचना । किताब बुझाउने सम्वन्धी सूचना । Notice to Civil Eighth Semester (2074 Batch) Students

HOME  |   ABOUT US | NOTICE BOARD  |   BLOG  |   FAQ  |   GALLERY  |   CONTACT


© 2024 Khwopa Engineering College. All rights reserved.

Designed & Developed By Er. Shiva K. Shrestha